خدمات

شرکت رستا ژن البرز با شماره مجوز E03487508 از اداره کل تجهیزات پزشکی کشور و با تکیه بر توانمندی کارکنان مجرب بخشی فنی خود، آماده ارائه انواع خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مراکز محترم می باشد.
 
۱) کالیبراسیون

برای اطمینان از صحت عملکرد و نتایج دستگاه‌های Real-Time PCR و Thermal cycler انجام می‌شود. لیست دستگاه‌های Real-Time که شامل کالیبراسیون می‌شوند به شرح زیر است.

 • ۷۳۰۰, ۷۵۰۰, Real-Time PCR Systems
 • StepOne and StepOnePlus Real-Time PCR System
 • QuantStudio 3/5 Real-Time PCR Systems

همچنین لیست دستگاه‌های Thermal cycler که شامل کالیبراسیون دمایی می‌شوند در زیر آمده است:

 • Veriti Thermal Cycler
 • VeritiPro Thermal Cycler
 • ۲۷۲۰ Thermal Cycler
 • ۹۷۰۰ Thermal Cycler
۲) آموزش

آموزش و نحوه‌ی کار با دستگاه و استفاده از کیت و مواد آن به مرکز محترم.

۳) نصب

نصب دستگاه‌های فروخته شده توسط بخش application شرکت.

۴) وارانتی

تعهدی که شرکت رستا ژن البرز به آن مرکز محترم می‌دهد که در صورت بروز مشکل و یا نقص در صورت خارج نبودن از شرایط وارانتی، هزینه آن به عهده شرکت می‌باشد.
طبق دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی کشور مدت وارانتی یک سال و مدت خدمات پس از فروش ده سال می‌باشد.

۵) تعمیرات

شامل انواع تعمیرات سخت افزاری جهت فعال نگه داشتن دستگاه و جلوگیری از هزینه‌های اضافی برای خرید دستگاه جدید، که توسط کادری مجرب و آموزش دیده اجرا می‌گردد.

برخی از دستگاه‌هایی که شرکت توانایی انجام تعمیرات آن را دارد به شرح زیر است:

 • StepOnePlus™ Real-Time PCR System
 • StepOne™ Real-Time PCR System
 • Veriti™ ۹۶-Well Thermal Cycle
 • VeritiPro™ ۹۶-Well Fast Thermal Cycle
 • ۳۵۰۰ Genetic Analyzer
 • QuantStudio™ ۵ Real-Time PCR System
 • Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM
۶) بازبینی

مواردی که مربوط به بازبینی دستگاه‌ها جهت جلوگیری از غیر فعال شدن دستگاه ها می‌شود.