021-66095746
021-66095629
021-66095673

لوله ادرار بیمارستانی

  • لوله ادرار بیمارستانی
  •  بدون درب
  •  جهت استفاده آقایان
  •  استفاده در بخشهای بستری مراکز درمانی و منازل برای بیمارانی که امکان استفاده از
    سرویس بهداشتی را به دلایل مختلف )ناتوانی جسمی و حرکتی بعد از اعمال جراحی .
    معلولیت و …( ندارند

لطفاً برای استعلام قیمت

تماس بگیرید