021-66095746
021-66095629
021-66095673

خدمات مربوط به توالی یابی (Sanger sequencing)

WHOLE GENOME SEQUENCING

توالی یابی کل ژنوم

Whole Exome Sequencing

توالی یابی کل اگزوم ها

واردات کلیه مواد مصرفی consumable مورد استفاده در حوزه ژنتیک،بیولوژی،سلولی و مولکولی

ارائه مشاوره consultation در حوزه ژنتیک،بیولوژی،سلولی و مولکولی جهت نحوه استفاده از کیت ها

خدمات مربوط به دستگاه ها

خدمات پس از فروش برای دستگاه های فروخته توسط شرکت شامل نصب،راه اندازی،آموزش و انجام سرویس های دوره ای مثل کالیبراسیون و…​

یک سال وارانتی و ده سال گارانتی برای دستگاه های فروخته شده توسط شرکت​

تنظیم قرار داد با مراکز برای ارائه سرویس خدمات پس از فروش